اهداف برگزاری نمایشگاه

 

ایجاد فرصت های شغلی جدید

توسعه کسب و کار و رونق اقتصادی

برگزاری سمینارهای مختلف

یافتن راه های گسترش و توسعه خدمات

ارتقا جایگاه نمایشگاه در ایران و جهان

گسترش تعاملات تجاری، اقتصادی و فرهنگی

معرفی خدمات ،محصولات و کسب و کار

توسعه اشتغال در صنعت چاپ و بسته بندی

اشتراک گذاری دستاوردها و کسب دانش جدید